Công văn số 195/ĐNoPC-AT, ngày 09/01/2024 của Công ty điện lực Đắk Nông về việc tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Lượt xem:

Đọc bài viết