Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm 2022-2023

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm 2022-2023

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 31 (Tuần 13 – HK II) NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH TUẦN 31 (Tuần 13 – HK II) NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ ngày 18/4->23/4/2022)

KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ ngày 18/4->23/4/2022)

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 29 (Từ ngày 11/04 ->16/04/2022)

KẾ HOẠCH TUẦN 29 (Từ ngày 11/04 ->16/04/2022)

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – 91 NĂM RÈN LUYỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – 91 NĂM RÈN LUYỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH

Lượt xem:

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Đoàn Ngày 05 tháng 6 năm 1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Với nhiệt huyết của tuổi thanh niên, năm 1917, Người sáng lập “Nhóm những người Việt Nam yêu [...]
Kế hoạch tuần 25 (Tuần 7- HK II)- Năm học 2021-2022

Kế hoạch tuần 25 (Tuần 7- HK II)- Năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tháng 3- Năm 2022

Kế hoạch tháng 3- Năm 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 24 (TUẦN 6- HỌC KỲ II), NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TUẦN 24 (TUẦN 6- HỌC KỲ II), NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 1612345 » 10...Cuối »