Bai2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH & TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Lượt xem: Lượt tải:

1. BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN ( sách kết nối tri thức)

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi lật mảnh ghép

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi vòng quay may mắn

Lượt xem: Lượt tải:

PHẦN MỀM THI TỐT NGHIỆP THPT

Lượt xem: Lượt tải:

PHẦN MỀM THI_CHẤM NPT

Lượt xem: Lượt tải:

PHẦN MỀM INTEST

Lượt xem: Lượt tải:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM INTEST

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ THI MẪU(PHẦN MỀM INTEST)

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 12 _Bài 1

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »