Bài 12: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (tin học 11 KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài 12: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (tin học 11 KNTT)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, KHỐI 11,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 16.36 MB
Ngày chia sẻ 06/11/2023
Lượt xem 348
Lượt tải 32
Xem tài liệu Xem Online
Tải về