Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Quyết định số 22/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2024 11/01/2024 Quyết định, Quyết định, Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2024.
Quyết định số 1300/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2023 04/12/2023 Quyết định,
Số 1302/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 11/10/2023 Quyết định, Quyết định phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà theo NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ , năm học 2023-2024 (Trường THPT Phan Bội Châu có 33 học sinh)
Số 28/2003/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 03/10/2023 Quyết định, Bãi bỏ 36 Quyết định, Chỉ thị không còn phù hợp do UBND tỉnh Đăk Nông ban hành
Số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 23/08/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục
Số 2171/QĐ-BGDĐT NGÀY 28/7/2023 28/07/2023 Quyết định, Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT NGÀY 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Về việc Ban hành Khung thời gian năm học 2023-2024 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên
Số 707/QĐ-UBND ngày 09/06/2023 09/06/2023 Quyết định, Quyết định Phê duyệt phương an thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 30/05/2023 Quyết định, Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số 520/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 21/04/2023 Quyết định, Quyết đinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số 25/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2023 27/03/2023 Quyết định,
Số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 12/08/2022 Quyết định,
Số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 05/08/2022 Quyết định,
Trang 1 / 41234»