Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 12/08/2022 Quyết định,
Số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 05/08/2022 Quyết định,
Số 1205/QĐ-UBND ngày 17/9/2022 19/07/2022 Quyết định,
Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông 17/06/2022 Quyết định,
Số 985/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông 13/06/2022 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Số 621/QĐ-SGDĐT 06/05/2022 Quyết định,
Số 229/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định,
Quyết định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2022 01/04/2022 Quyết định, Quyết định 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2022 về Phê dyệt Sách giáo khoa An ninh-Quốc phòng lớp 10, Năm học 2022-2023
Số 592/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 23/03/2022 Quyết định, Quyết định 592 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Số 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 18/02/2022 Quyết định, Quyết định, Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 28/01/2022 Quyết định,
Số 88/QQĐ-SGDĐT ngày 27/01/2022 27/01/2022 Quyết định, Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi vòng 2- Ngành Giáo dục NH 2021-2022
Trang 1 / 3123»