Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1486/HD-SGDĐT 20/09/2022 Công văn, Văn bản khác,
Số 4176/UBND-KT ngày 27/7/2022 27/07/2022 Công văn,
Số 356/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 14/3/2022 14/03/2022 Công văn, Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 10 bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
Số 127/SGDĐT, Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh 27/01/2022 Công văn,
Số 130/BGTHU ngày 28/01/2022 27/01/2022 Công văn, Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh Nguyễn Phong Sắc
Số: 97/SGDĐT-GDTXCTTT 21/01/2022 Công văn, Phòng ngừa và xử lý hành vi bạo lực, hành hạ, xâm hại trẻ em
Số 82/SGDĐT-VP 18/01/2022 Công văn, triển khai Kế hoạch 35/KH-UBND đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Số: 08/KH-SGDĐT 18/01/2022 Công văn, Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.
Số: 09/KH-SGDĐT 18/01/2022 Công văn, Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộcvà các Phòng chuyên môn thuộc Sở năm 2022
Số: 2936/QĐ-SGDĐT 31/12/2021 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chínhSở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số: 116-BC/HU 28/12/2021 Công văn, kết quả thực hiện công tác phòng, chống Covid-19; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.
Số:2062/SGDĐT-TTr 24/12/2021 Công văn, Triển khai thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Trang 1 / 912345»...Cuối »