Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 2509/SGDĐT-GDTrH-QLCL - TH 19/12/2023 18/12/2023 Công văn, V/v ý kiến Sở GDĐT về kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic 23/3 lần thứ VIII, năm học 2023-2024 tại trường THPT Trần Hưng Đạo
Số 6216/UBND - TH ngày 18/10/2023 18/10/2023 Công văn, Công điện 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tăng cường trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính
Số 4082/UBND-TH ngày 19/7/2023 19/07/2023 Công văn, Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại công văn số 61/TTg-TKBT ngày 16/6/2023
Số 1263/SGDĐT-TCCBTC ngày 17/7/2023 17/07/2023 Công văn, V/v triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ
Số 1257/SGDĐT- GDTrHQLCL ngày 14/7/2023 14/07/2023 Công văn, Thông báo, V/v không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú
Số 1192/SGDĐT-TCCBTC ngày 06/7/2023 06/07/2023 Công văn, Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo
Sô 1175/SGDĐT-VP ngày 04/7/2023 04/07/2023 Công văn, Thông báo, Thông báo các thủtục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần (trực tuyến) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
Số 812/SGDĐT- VP ngày 12/5/2023 12/05/2023 Công văn, Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục;
Số 735/SGDĐT-TCCBTC ngày 05/4/2023 05/05/2023 Công văn,
Số 1971/SGDĐT-TCCCBTC ngày 29/11/2022 29/11/2022 Công văn,
Số 1744/SNV-TCBM ngày 28/211/2022 28/11/2022 Công văn, Xét không quá 20% xuất sắc trên tổng số Hoàn thành tốt nghiệm vụ
Số 1743/SNV -CCVC ngày 25/11/2022 25/11/2022 Công văn,
Trang 1 / 1012345»...Cuối »