KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch KTĐG lại, rèn luyện hè năm học 2021-2022.

Kế hoạch KTĐG lại, rèn luyện hè năm học 2021-2022.

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KTĐG CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KTĐG CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II, năm học 2021-2022.

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II, năm học 2021-2022.

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TUẦN 11

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TUẦN 11

Lượt xem:

Quý thầy cô theo dõi để thực hiện. [...]
KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 2018

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 2018

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »