KẾT QỦA THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾT QỦA THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Sau 03 ngày tổ chức Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, năm học 2021-2022 (11-13/01/2022). Trường THPT Phan Bội Châu, đạt được 03 giải (01 giải ba và 02 giải khuyến khích). Chúc mừng tổ Hóa -Sinh – CN và tổ Ngữ văn. Chúc mừng các em học sinh và Giáo viên hướng dẫn. Hy vọng một khởi đầu mới và sự phát triển của tập thể [...]
Trang 1 / 3123 »