Bai2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH & TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Lượt xem: Lượt tải:

1. BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN ( sách kết nối tri thức)

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi lật mảnh ghép

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi vòng quay may mắn

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 12 _Bài 1

Lượt xem: Lượt tải: