Trò chơi nhanh như chớp Tin học 11 KNTT(bài 10, bài 11 và giới thiệu bài 12)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 13: Cơ Sở Dữ Liệu(Tin học 11 KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 12: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (tin học 11 KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập từ bài 1 đến bài 3 tin 12(trò chơi rung chuông vàng)

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi Cú Sút Luân Lưu(bài 3 Tin học 11 sách KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:

Trò chơi chung sức(tin 10_bài 3 sách KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI 10: LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN(KNTT)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 9: GIAO TIẾP AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lượt xem: Lượt tải:

40 câu hỏi ôn tập tin học 11_học kỳ 1 KNTT(trò chơi đấu trường 40)

Lượt xem: Lượt tải:

Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Sách KNTT

Lượt xem: Lượt tải:

TIN10. Bài 1.4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên

Lượt xem: Lượt tải:

TIN11_BÀI 10. LUU TRU DU LIEU VA KHAI THAC THONG TIN PHUC VU QUAN LI

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123 »