Tổng hợp những phím tắt trong Microsoft word 2003, 2007, 2010 và 2013

Tổng hợp những phím tắt trong Microsoft word 2003, 2007, 2010 và 2013

Lượt xem:

Những phím tắt chức năng thông thường trong word STT Phím tắt Chức năng 1 Ctrl + N Mở một trang tài liệu mới 2 Ctrl + O Mở tệp tin 3 Ctrl + S Lưu văn bản 4 Ctrl + C Sao chép văn bản 5 Ctrl + X Cắt nội dung văn bản 6 Ctrl + V Dán nội dung văn bản 7 Ctrl + F Tìm [...]