Vương Xuân Trung
 • Vương Xuân Trung
 • Lãnh đạo nhà trường
 • Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
 • 0942257879/02613.601.579
 • vuongxuantrung@gmail.com
 • Ngày sinh: 22/05/1981 Quê quán: Anh Sơn, Nghệ An Trình độ CM: Thạc sỹ Vật lý (ĐHSP Hà Nội) Chức danh nghề ngiệp: GV THPT hạng II (V.07.05.14) Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT Thi đua, khen thưởng: CSTĐ tỉnh 2012, BK tỉnh ủy 2019, BKTLĐLĐVN, BKBGD, BK UBND tỉnh, BK LĐLĐ tnhr, HU Chỗ ở hiện nay: thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Sĩ Tuân
 • Nguyễn Sĩ Tuân
 • Lãnh đạo nhà trường
 • Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường
 • 0982623115/02613.60.29.29
 • nguyensituan80@gmail.com
 • Ngày sinh: 15/07/1980 Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình Trình độ CM: Cử nhân sư phạm Sinh học Chức danh nghề ngiệp: GV THPT hạng III (V.07.05.15) Lý luận chính trị: Trung cấp Chỗ ở hiện nay: Eatling, Cư Jút, Đăk Nông
Phan Hoàng Công
 • Phan Hoàng Công
 • Lãnh đạo nhà trường
 • Phó Hiệu trưởng nhà trường
 • 0971191939/02613.50.13.14
 • hoangcong83@gmail.com
 • Ngày sinh: 29/01/1983 Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Trình độ CM: Cử nhân sư phạm Hoá học Chức danh nghề ngiệp: GV THPT hạng III(V.07.05.15) Lý luận chính trị: Trung cấp Chỗ ở hiện nay: Nam Dong, Cư Jút, Đăk Nông.