Nguyễn Viết Thanh
 • Nguyễn Viết Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0947616868
 • nguyenvietthanh.daknong@gmail.com
 • Sinh ngày: 06/09/1974 Địa chỉ: Thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Y Noel Knul
 • Y Noel Knul
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0905052424
 • noelcj.dn@gmail.com
Nguyễn Sĩ Tuân
 • Nguyễn Sĩ Tuân
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0982623115
 • nguyensituan80@gmail.com