Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 31/12/2023 Nghị định, Nghị định 98/2023/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng (thay thế NĐ 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017)
Số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 29/09/2023 Nghị định,
Số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 20/09/2023 Nghị định,
Số 146/2018/NĐ-CP 17/09/2023 Nghị định, Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 17/07/2023 Nghị định, ghị định 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023
Số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 03/06/2023 Nghị định, Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về Quy định tinh giảm biên chế
Số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 21/03/2023 Nghị định, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 30/12/2021 Nghị định, Nghị định 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục
Số 97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về cháy, nổ bắt buộc
Số 89/NĐ-CP ngày 18/10/2021 18/10/2021 Nghị định, Nghị định "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, công chức, viên chức.
Số 1627/UBND ngày 30/09/2021 30/09/2021 Nghị định, Quyết định tặng danh hiệu thi đua tỉnh Đăk Nông đối với tập thể và cá nhân, Năm học 2020-2021
NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 27/07/2021 Nghị định,
Trang 1 / 212»