Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 30/12/2021 Nghị định, Nghị định 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục
Số 89/NĐ-CP ngày 18/10/2021 18/10/2021 Nghị định, Nghị định "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, công chức, viên chức.
Số 1627/UBND ngày 30/09/2021 30/09/2021 Nghị định, Quyết định tặng danh hiệu thi đua tỉnh Đăk Nông đối với tập thể và cá nhân, Năm học 2020-2021
NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 27/07/2021 Nghị định,
NĐ 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 21/06/2021 Nghị định, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về Quy định cơ chế tự chủ cơ sở giáo dục công lập;
NĐ 91/2017/NĐ-CP 31/05/2021 Nghị định, Quy định chi tiết thi hành một số điều về luật thi đua khen thưởng
Số 24/NĐ-CP ngay 23/3/2021 23/03/2021 Nghị định, Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 23/3/2021 về Quy định quản lý trong cơ sở Giáo dục mần non và cơ sở giáo dục công lập
Số:120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập