DS CB, GV, NV LAM CONG TAC THI NPT NH 2019 2020

DS CB, GV, NV LAM CONG TAC THI NPT NH 2019 2020

Lượt xem:

[...]
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Giáo viên dạy thêm trong nhà trường tải mẫu đơn về, điền các thông tin liên quan về dạy thêm, đăng ký lịch dạy. In và nộp về phòng Văn thư. Thời hạn nộp: 15/10/2019. [...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 2020 (TKB số 1)

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 2020 (TKB số 1)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM HỌC 2019 2020 (TKB số 1)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM HỌC 2019 2020 (TKB số 1)

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG GV COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2018 2019

PHÂN CÔNG GV COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NH 2018 2019

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 35

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 35

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 32

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 32

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 (AD TỪ NGÀY 1/4/2019)

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 (AD TỪ NGÀY 1/4/2019)

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 30

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 30

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »