Văn bản 2248 của UBND tỉnh về HD thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh Đăk Nông về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết