Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 374/KH- UBND ngày 29/6/2022 29/06/2022 Kế hoạch,
Số 60/KH-SGDĐT ngày 24/6/2022 24/06/2022 Kế hoạch, Triển khai hợp tác phát triển giáo dục và đào tạo giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025
Số 89/KH- THPT ngày 23/6/2022 23/06/2022 Kế hoạch,
Số 86/PA- THPT ngày 22/6/2022 22/06/2022 Kế hoạch, Phương án tổ chức Kỳ thi TN THPT 2022, điểm thi số 10 - THPT Phan Bội Châu
Số: 1496/BGDĐT-GDTrH 19/05/2022 Kế hoạch,
Số 60/KH- THPT 12/05/2022 Kế hoạch,
Số 461/HD-SGDĐT 04/05/2022 Kế hoạch,
Số 58/KH-THPT 04/05/2022 Kế hoạch,
Số 56/KH-THPT 03/05/2022 Kế hoạch,
Số 56/KH-THPT 29/04/2022 Kế hoạch,
Số 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL; 01/04/2022 Kế hoạch, Hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS và THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Số 40/KH- THPT 25/03/2022 Kế hoạch,
Trang 1 / 512345»