Trường THPT Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông