Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 17/TB- THPT 20/12/2023 Thông báo,
Số 95/TB-THPT ngày 20/9/2023 20/09/2023 Thông báo, Căn cứ Luật BHYT 2014; Nghị định 146/2018 về HD thực hiện một số điều của Luật BHYT; căn cứ các Nghị quyết, các Văn bản của cấp trên về triển khai BHYT học sinh năm học 2023-2-24
Số 1257/SGDĐT- GDTrHQLCL ngày 14/7/2023 14/07/2023 Công văn, Thông báo, V/v không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú
Số 3834/UBND-NC ngày 07/7/2023 07/07/2023 Thông báo, V/v không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú của UBND tỉnh Đăk Nông
Sô 1175/SGDĐT-VP ngày 04/7/2023 04/07/2023 Công văn, Thông báo, Thông báo các thủtục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần (trực tuyến) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
Số 746/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 05/5/2023 05/05/2023 Thông báo, Thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
Số 699/SGDĐT-GDTrHQLCL 26/04/2023 Thông báo, Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
THống báo số 151/TB-SGDĐT ngày 06/12/2023 06/04/2023 Thông báo,
Số 53/TB- SGDĐT ngày 16/01/2023 16/01/2023 Thông báo, Thông báo tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên các đơn vị trục thuộc Sowrt GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
Số 102/TB- THPT ngày 16/8/2022 16/08/2022 Thông báo, Tập trung học sinh lớp 10, vào lúc 07h30 ngày 19/8/2022 (thứ 6)
THống báo số 59/TB-SGDĐT ngày 17/6/2022 17/06/2022 Thông báo,
Số 61/KH- THPT 12/05/2022 Thông báo,
Trang 1 / 3123»