Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1486/HD-SGDĐT 20/09/2022 Công văn, Văn bản khác,
Số: /SGDĐT-VP 22/04/2022 Báo cáo, Thông báo, Văn bản khác, hực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Số :1271 /SGDĐT-VP 24/08/2021 Kế hoạch, Văn bản khác, Hướng dẫn (tạm thời) triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 được ban hành tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh