Trò chơi nhanh như chớp Tin học 11 KNTT(bài 10, bài 11 và giới thiệu bài 12)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Trò chơi nhanh như chớp Tin học 11 KNTT(bài 10, bài 11 và giới thiệu bài 12)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, KHỐI 11,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 5.73 MB
Ngày chia sẻ 23/11/2023
Lượt xem 205
Lượt tải 30
Xem tài liệu Xem Online
Tải về