TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ CHƯC LỄ TUYỂN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI OLIMPIC 23/3 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 05/02/2017, trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức Lê tuyên dương học sinh đạt giải trong kỳ thi Olimpic 23/3 cấp tỉnh năm học 2017 2018.

Trong kỳ thi Olimpic 23/3 năm 2018, trường THPT Phan Bội Châu có 35 em học sinh tham gia thi ở 7 môn: Toán(6 em), Vật lý(4 em), Hóa học(5 em), Sinh học(6 em), Ngữ văn(8 em), Lịch sử(3 em) và Tiếng anh(3 em).

Kết quả đội tuyển Olimpic của trường đã đạt được 4 HCB (Huy chương bạc) và 10 HCĐ (Huy chương đồng). Đây là kết quả tốt nhất của trường THPT Phan Bội Châu trong các lần tham dự.

Thầy Nguyễn Viết Thanh – Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho 4 học sinh đạt HCB

Thầy Nguyễn Sĩ Tuân – P.Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho 10 học sinh đạt HCĐ

Thầy Dương Danh Toàn – GVCN lớp 10A4 trao phần thưởng cho học sinh lớp chủ nhiệm đạt giải

Thầy Trịnh Văn Công – TTCM tổ Hóa học trao phần thưởng cho học sinh đạt giải môn Hóa học

Danh sách học sinh đạt giải trong kỳ thi Olimpic 23/3 năm học 2017 – 2018

STT

Họ và tên Lớp Môn

Đạt giải

1 Phan Thị Thu Hoài 10A1 Sinh học HC Bạc
2 Lăng Thị Huyền Trang 10A1 Sinh học HC Bạc
3 Hoàng Thị Trăm 10A6 Ngữ văn HC Bạc
4 Hoàng Văn Lâm 11A9 Lịch sử HC Bạc
5 Vi Thị Thúy Hoa 10A1 Toán học HC Đồng
6 Lê Xuân Việt 10A1 Vật lí HC Đồng
7 Đỗ Văn Điệp 10A1 Hóa học HC Đồng
8 Vũ Thị Ngọc Huyền 10A1 Hóa học HC Đồng
9 Ngô Hồng Ánh 10A4 Ngữ văn HC Đồng
10 Lương Thúy Vy 10A1 Ngữ văn HC Đồng
11 Nguyễn Thị Kim Quy 11A3 Ngữ văn HC Đồng
12 Nguyễn Thị Thanh Vân 11A3 Ngữ văn HC Đồng
13 Nguyễn Văn Trưởng 11A8 Lịch sử HC Đồng
14 Lý Thị Thanh Tuyền 11A9 Lịch sử

HC Đồng