LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022
Ngày ban hành 15/06/2022
Loại văn bản Luật,
Trích yếu Luật số 06/2022/QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2024
Xem văn bản Xem Online
Tải về