Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng (15-6-2022)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023
Ngày ban hành 31/12/2023
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Nghị định 98/2023/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng (thay thế NĐ 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017)
Xem văn bản Xem Online
Tải về