TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

1. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cán bộ – Công chức – Viên chức và Người lao động đã gần như hoàn tất. Quang cảnh hội trường trước Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 Đại diện cho hơn 1120 hoc sinh nhà trường, em Nguyễn Thị Thùy Dung (lớp 12A3) và Nguyễn Thị Bích Khuyên (lớp 12A1) [...]