Trò chơi vòng quay may mắn

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Trò chơi vòng quay may mắn
Loại tài nguyên KHỐI 11, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 416.56 kB
Ngày chia sẻ 27/10/2021
Lượt xem 182
Lượt tải 12
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

https://docs.google.com/presentation/d/1bb1lqpj8nwPEPe5xOmirAVFyDNCbRIlP/edit?usp=sharing&ouid=103483500026371692210&rtpof=true&sd=true