Trò chơi lật mảnh ghép

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Trò chơi lật mảnh ghép
Loại tài nguyên KHỐI 12, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 1.43 MB
Ngày chia sẻ 27/10/2021
Lượt xem 273
Lượt tải 20
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

https://docs.google.com/presentation/d/1VuXj50XABdP-DDiqT5Lgpq2EOfziEnab/edit?usp=sharing&ouid=103483500026371692210&rtpof=true&sd=true