1. BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN ( sách kết nối tri thức)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên 1. BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN ( sách kết nối tri thức)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, KHỐI 10, Môn Tin học,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 105.73 MB
Ngày chia sẻ 17/08/2022
Lượt xem 57
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về