Bai2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH & TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bai2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH & TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, KHỐI 10, Môn Tin học,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 108.69 MB
Ngày chia sẻ 17/08/2022
Lượt xem 64
Lượt tải 10
Xem tài liệu Xem Online
Tải về